20 maart 2015

GEM 29-12-2014 Afsluiting Wal

Van maandag 5 januari tot en met donderdag 8 januari is de Wal afgesloten.

Vanaf maandag 5 januari, 9.00 uur tot en met donderdag 8 januari 2015 is de Wal tussen Grote Berg en Stadhuisplein in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens deze dagen wordt de rioolaansluiting gemaakt voor de nieuwbouwlocatie op de hoek van de Wal en de Grote Berg (voormalige locatie Eindhovens Dagblad).
Bezoekers stadskantoor en stadhuis
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Paradijslaan en Bilderdijklaan. Verkeer richting Stadhuisplein mag hier tijdelijk linksaf over de busbaan rijden.
De Grote Berg is afgesloten voor autoverkeer tussen Paradijslaan en Wal, met uitzondering van lijnbussen en hulpdiensten.
Fietsers en voetgangers richting Stadhuisplein moeten oversteken naar de oostzijde van de Wal.

24 december 2014

GEM 24-12-2014 Wegsfluiting Grote Berg

De gehele dag van 05-01-2015 t/m 08-01-2015, start na 9.00 uur


Wal | Riool
Rioolaansluiting
locatie 
Tussen Grote Berg en Stadhuisplein
detailinformatie 
Wal in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Paradijslaan en Bilderdijklaan. Verkeer richting Stadhuisplein mag hier tijdelijk linksaf over de busbaan rijden.
Fietsers en voetgangers richting Stadhuisplein moeten oversteken.

De Grote Berg is afgesloten tussen Paradijslaan en Wal, met uitzondering van lijnbussen richting Keizersgracht en hulpdiensten richting Kerkstraat en Keizersgracht.

10 december 2014

ED 10-12-2014 Bouw 'De Nieuwe Wal' op hoek Wal en Grote Berg in Eindhoven ligt op schema
De constructie van De Nieuwe Wal Eindhoven wordt langzaam zichtbaar. Foto Kees Martens

Half januari wordt de eerste steen van project De Nieuwe Wal Eindhoven gelegd. De bouw van het nieuwe kantoorgebouw op de hoek van de Wal en Grote Berg ligt op schema. 
Er is tot nu toe vrijwel niets fout gegaan, dus we liggen op schema

De parkeergarage die onder het gebouw komt, is gereed. Verdeeld over drie verdiepingen is daar plaats voor 180 auto's. Daarmee is de parkeerkelder de diepste van de stad.
Gebroken waterleiding
"In de bouw van de kelder heeft vrij veel tijd gezeten, net als in de sloop van het oude pand." Er is gegraven tot ongeveer 16 meter diep en duikers hebben een betonvloer gelegd. De gebroken waterleiding op het bouwterrein, in maart, heeft de bouw volgens de bouwer niet of nauwelijks gehinderd.
"Er is tot nu toe vrijwel niets fout gegaan, dus we liggen op schema", aldus Siem Heijman, manager van Kortonjo Vastgoed Eindhoven. Dat bedrijf was samen met Thomasse Beheer Eindhoven eigenaar van het oude pand en opdrachtgever van de bouw van De Nieuwe Wal. "Momenteel zijn we bezig met de begane grond. Half januari wordt de eerste steen gelegd. Dan beginnen we aan de eerste van vijf verdiepingen."
Bouw in juli voltooid
Als alles volgens planning verloopt, zal de bouw van De Nieuwe Wal in juli 2015 voltooid zijn. Woningbouwcorporatie Woonbedrijf gaat het kantoorgebouw vanaf dan huren.
Het nieuwe gebouw komt op het terrein waar vroeger het Eindhovens Dagblad was gehuisvest.

24 november 2014

GEM 10-11-2014 Vergunning Grote Berg 33A


Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer, Adres/Omschrijving, Datum binnenkomst

V14/21583, Grote Berg 33A, wijzigen gebruik van het pand en het vervangen van bestaande handelsreclame, 29-10-2014

De ingekomen aanvragen omgevingsvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

GEM 05-11-2014 Vergunning Grote Berg 33A


Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer, Adres/Omschrijving, Datum binnenkomst

V14/21583, Grote Berg 33A, wijzigen gebruik van het pand en het vervangen van bestaande handelsreclame, 29-10-2014

De ingekomen aanvragen omgevingsvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

GEM 29-10-2014 Vergunning Grote Berg 23

Ingekomen aanvragen Drank- en Horecavergunning


Zaaknummer, Adres/Omschrijving, Datum binnenkomst

H14/21497, Grote Berg 23, horecabedrijf Cafe Bar Taverna, 14-10-2014

De ingekomen aanvragen drank- en horecavergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend.

GEM 08-10-2014 Vergunning Grote Berg 49


Verleende Drank- en Horecavergunning
Zaaknummer, Adres/Omschrijving, Datum verzending

H14/21236, Grote Berg 49, drank en horeca, 01-10-2014

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, ter attentie van de sector Veiligheid en Bestuur, afdeling Bezwaar, Beroep en Klachten, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Het hoofd van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving geeft kennis dat onderstaande aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend.